Hộp nhựa số 1 trắng huy hiệu HS1T

  • NH00502

 

 
 
 
 
 
 
 

Kích cỡ: 4 x 4 x 2 (cm)

Gồm: vỏ nắp nhựa, đáy có lót mút trắng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bình luận