Lõi lọc nước số 1 có nắp PQ01N

Lõi lọc nước PQ - 01N

D63, trơn, có nắp

Lõi lọc nước PQ - 01N

Đường kính: 63 mm
Hình thức: Trơn, có nắp
Đóng thùng: 90 cái/thùng
Hotline: 0904 808 100